Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti ATEP s.r.o., se sídlem Revoluční 725/11, Praha 1, 110 00 IČ: 27310167 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23727 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • univerzitu, fakultu, kterou studujete

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky služeba a jednání o této nabídce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti- emailem: usa@atep.cz, případně dopisem na adresu sídla společnost.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Minion Interactive s.r.o., Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ: 22795791
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

      4  .Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.